FANDOM


Administrativní dělení Lurku označuje správní jednotky Lurku pro vládní organizace. Nejvyšší správní jednotkou je stát, pod který spadají všechny ostatní jednotky. V Lurku je jen jeden stát, a tím je právě Lurk. Po státu následují oblasti, které mají vlastní soudy, úřady, symboly a v případě dostatečné populace i omezený místní parlament. Mohou vysílat členy do Krajské rady, kde reprezentují oblast. Nižší jednotkou jsou Kraje, které také mají své symboly, úřady, soudy a další instituce. Vysílají dva členy do Krajské rady.

Nejnižší správní jednotkou jsou města, obce či vesnice, označovány jako osídlená území. Zde se pravomoce liší dle kategorie, do které jsou zařazena.

Seznam správních jednotek LurkuEditovat

  • Kanton
    • Město/Kraj...
    • Vlastní subdivize
  • Oblast
  • Území pod kontrolou Národního shromáždění (Přímo kontrolované území, DCA)

​Přičemž správní jednotky označené kurzívou jsou nestandartní a momentálně nepoužívané, tučně označené jednotky jsou pod přímou kontrolou Národního shromáždění.

Správní jednotky LurkuEditovat

KantonyEditovat

Kantony jsou de facto nezávislé státy, ale prozatím veškeré kantony předaly většinu pravomocí centrální vládě, s vyjímkou vlastní legislativy.

Znak Vlajka Zkratka Kanton Motto Hymna Od Hl. město Území (m²) Oficiální jazyk
Znak Lurkské republiky Vlajka kantonu Lurk LU

Lurk

Unitas omnes. 2011 Bez osídlení 198 000 Čeština
Znak Lurkské republiky Vlajka Lurkských Krkonoš LK Lurkské Krkonoše
(Mithür)
2013 48 400
Znak Lurkské republiky VT Vertylia 2011 248 000
Znak Lurkské republiky Vlajka Podlurksko-Nekské oblasti PN Podlurksko-Neksko 2011 385 000
Znak Lurkské republiky ZL Zalurksko 2014 35 900
Znak Lorynska Vlajka Lorynska LR Lorynsko 2014 1 017 000 Čeština, Lorynština, Angličtina
Znak Lurkské republiky Vlajka Sárska SK Sársko 2012 421 000 Čeština
Znak Lurkské republiky EL Elysijsko 2014 114 000
Erb Akrestsko-Hájska ZA Západní Akrest 2012 336 000
Znak Lurkské republiky JA Jihozápadní Akrest 2012 469 000
Znak Lurkské republiky VI Vinice 2013 482 000
Znak Lurkské republiky XK Xaverský kanton 2013 653 000
Znak Lurkské republiky TA Transakrestský kanton 2013 484 000
Znak Lurkské republiky Vlajka knizectvi Ravensburg RA

Knížectví ravensburkské
(Lithür)

2011 Ravensburg 10
Znak Lurkské republiky Vlajka Svobodného města Redwood RW

Svobodné město Redwood
(Kithür)

Primus inter pares. 2011 Redwood 1500 Čeština, Angličtina
AX Lurkská antarktická zóna Čeština, jazyky AMU
Znak Lurkské republiky Vznešená republika Lurkská 2013 Redwood 4 892 810 Čeština
Znak Lorynska Lorynsko 2014 1 017 000 Čeština, Angličtina, Lorynština
Znak Lurkské republiky Lurkský department 2013 Redwood 4 892 810 Čeština, Slin-Angličtina

Lurkské a podlurkské kantonyEditovat

Vzdálené kantonyEditovat

Jedná se o kantony Knížectví ravensburkské a Svobodné město Redwood. Tyto kantony jsou populačními centry Lurku, zároveň je zde veškerý lurkský průmysl. Jedná se o novější a zároveň dva nejmenší kantony.

LorynskoEditovat

Lorynsko je bráno jako území spravováno společně s Arcivévodstvím Lorynském, které je součástí mikronárodu Mercia. Lorynsko s Lurkem sdílí administrativní zákony, občanství Lurku a Lorynska je bráno jako sobě rovné a jednotné a zároveň jeho svrchovanost patří i pod Lurk, tak i pod Mercii.

OblastiEditovat

Oblasti nyní slouží pouze k asociaci regionů Lurku, ve kterých nejsou velké geografické či sociologické rozdíly. Dříve naplňovaly funkci, kterou naplňují kantony, pouze v menší míře.

ThémyEditovat

Thémy jsou nejnižší administrativní jednotkou Lurku. Slouží k nejnižší správě všech státních služeb, komunikací, organizování voleb a referend aj. Thémy jsou značeny dle řeckých pořadových číslovek a písmen abecedy (např. Protos Alpha, Protos Beta, Eikost Omega). Název Thémy je odvozen od Byzantských správních jednotek a vliv Byzantské říše na Velkou Moravu, která je považována za součást historie Lurku.

Další děleníEditovat

Lurk se dále dělí na národní parky, chráněné krajinné oblasti, ekonomické rajony, volební okruhy, justiční okruhy a armádní okruhy.

Národní parkyEditovat

Hlavní článek: Národní parky v Lurku
Lurk obsahuje celkem čtyři národní parky, sloužící pro zvýšenou ochranu přírody.

Chráněné krajinné oblastiEditovat

Hlavní článek: CHKO v Lurku
Lurk obsahuje celkem dvě chráněné krajinné oblasti.