FANDOM


Alhonmaan sosialistinen valtakunta on mikrovaltio Luoteis-Uusimaalla. Ylintä valtaa piti hallussaan "Suureksi Neuvostoksi" kutsuttu parlamentti 7.12.2017 - 31.10.2019, kunnes maan johtoon nostettiin kuukausittain vaaleilla valittava monarkki, tällä hetkellä kuningas. Valtiolliset nettisivut perustettiin marraskuussa 2019 virallisten kansalaisten käyttöön.

Alhonmaa on saanut aikaisemmassa mikrovaltiowikissä kahden valtion tunnustuksen ja hakee nyt sitä samaa tässä wikissä.

Alhonmaa lippu syntyi aluksi nykyisen kuninkaan Nicodemuksen taideteoksena "Neuvosto-Suomi", mutta kehittyi siitä edelleen Alhonmaan lipuksi.

Shortly på svenska:

Alhonmaa är ett microland i Väst Nyland. Landet blev självständig 5.12.2017 och första flaggan var gjort i oktober 2019. Kungvalen händer nära slutet av varje månad.

Politiikka Muokkaa

Alhonmaan hallinnollinen elin on suuri neuvosto, joka vastaa parlamenttia. Suuren neuvoston yläpuolella on hallitus, joka koostuu maan hallitsijasta eli kuninkaasta ja pääministeristä, joka on kuninkaan nimittämä vallanjakaja. Hallitus tekee päätökset.

Alhonmaa on hyvin tarkka ulkopolitiikassaan ja luokittelee itsensä suurvallaksi suomalaisten mikrovaltioiden joukossa. Muiden mikrovaltioiden valloittaminen ympäri Suomea on helppoa, koska Alhonmaalla on siirtomaita Keski-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla, joista käsin se voi mobilisoida partisaanihyökkäyksiä.

Alueet Muokkaa

Alhonmaan alueet
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.