FANDOM


Markuslandian Kommunistinen Työväenpuolue eli MKTP on Markuslandian Kansantasavallan ainoa puolue ja valta-puolue maan itsenäistymisestä lähtien. Markuslandian Kommunistinen Työväenpuolue pitää puoluekokouksen joka kuun ensimmäisenä päivänä, joissa päätetään puolueelle tärkeistä asioista.

https://micronations.wikia.org/fi/wiki/Markuslandian_sosialistinen_tasavalta

Jäsenistö Muokkaa

  • pääsihteeri: Markus
  • puheenjohtaja: Markus

Puolueohjelma 2019-2020 Muokkaa

  • MLKTP-puolue ajaa täydellistä teollisuuden kansallistamista (vain teoriassa, sillä maassa ei ole teollisuutta)
  • Puolue ajaa maailman kaikkien valtioiden tunnustamista (lukuunottamatta Taiwania ja NL:n seuraajavaltioita)
  • Suhteiden solmiminen muihin mikrovaltioihin

Ideologia Muokkaa

Markuslandian Kommunistisen Työväenpuolueen ideologiana ovat kommunismi, jonka suuntauksista ovat marksismi, eurokommunismi ja trotskismi. Puolue tahtoo toimia demokraattisesti, oikeudenmukaisesti ja elokogisesti.

Lainaus puolueen periaateohjelmasta:

"MLKTP on puolue, joka ajaa Markuslandian työläisten ja köyhien asiaa. MLKTP:n ideologia on kommunismi, joista sen suuntauksista kannattaa marksismia ja eurokommunismia ja sosialismia ja trotskismia. Puolue ei havittele itselleen diktataattori-puolueen asemaa, jota on ollut muissa kommunistisissa maissa, vaan puolue antaa Markuslandian asukkaiden perustaa kilpailijapuolueita MKTP:lle. MLKTP pitää Neuvostoliiton hajoamista laittomana, ja ei siten tunnusta sen laittomia seuraajavaltioita. MLKTP vastustaa Pohjois-Korean Kimin dynastian valtaa PK:ssa. MLKTP vastustaa USA:n imperialismia maailmalla ja tukee Bernie Sandersin nousua USA:n presidentiksi."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.