FANDOM


Lippushiauk


Shiauk on eri kansoista koostuvan liittokunnan nimi jonka asuinalue sijaitsee molemmin puolin suomen itärajaa - pääosin venäjän karjalan alueella. Alue syntyi kun amerikasta venäjän kautta alueelle vaeltanut kansa jäi noin v. 1980 alueelle ja sai muutaman v. 1990 käydyn rajakahakan ja sanasodan jälkeen jäädä alueelle joka julistettiin suomen hallituksen toimesta "luonnontilassa asuvien ihmisten suojelualueeksi". Osaltaan tähän kerrotaan vaikuttaneen venäjän hallituksenkin mielipide. Näin kansa on saanut elää lähes täysin erossa länsimaisesta tekniikasta. Pääelinkeinot ovat metsästys, kalastus, keräily ja maanviljelys.

Kansa muodostuu heimoista (shiauk, atakora, chahi, shakani, chiwara, kogani, hari, kiawa, ietan, kahahki, mohawa, ontage, wakachaki, xaka) jotka muodostavat liittokunnan ja heimot koostuvat pienemmistä alaheimoista. Osa heimoista on kiinteämmässä liitossa keskenään (wakachaki-atakora (atawaka), shiauk-chahi (shicha), kogani-ontage (konta, tuli liittoon vuoden 2008 aikana), mohawa-hari (mohari), kiawa-xaka (xakia) ja liitoilla on omat liput. Lippu on vasemmalta sininen (kuvaten taivasta) jossa 2 kuusta (kuvaten metsää) joiden yläpuolella lentävä valkoinen kyyhkynen (kuvaten vapautta). Heti sinisen jälkeen on punainen (kuvaten "punaisia juuria") ja keltainen (kuvaten aurinkoa) pystyviiva ja loppuosa lipusta on valkoista (kuvaten hyvyyttä jollaiseksi hallinto on havaittu).


Nimet

Henkilöiden nimet perustuivat osaksi klaanin ja osaksi vanhempien nimeen ja nimen viimeinen eläin tai lintuhahmo kertoi kumman vanhempien suku oli menestyksekkäämpi. Lapsi siis peri isänsä ja äitinsä suvun nimet. Tämä voitiin katsoa myös sen perusteella kumman vanhemman piirteitä lapsella oli enemmän. Jos kettu- ja kotkakaanin jäsenet (joista kettu klaanin jäsen on menestyksekkäämmästä suvusta tai lapsella oli eniten kettu suvun piirteitä) saivat keskenään lapsen niin lapsen nimeksi tuli yleensä Kotkakettu.

Nimien alkuliite kertoi myös sen monesko lapsi oli kyseessä. Järjestys oli: ensimmäisen lapsen jälkeen pieni, valkoinen, harmaa, keltainen, punainen ja musta. Kun nämä oli käyty läpi peri seitsemäs lapsi vain menestyksekkäämmästä suvusta olevan vanhempansa klaanin nimen etuliitteellä "pieni" (esim. Pieni Kettu) jonka jälkeen sanan "pieni" tilalla alkoi värijärjestys - toisen lapsen nimi tuli olemaan siis Valkoinen Kettu. Jos kaksi eri sukuista kettuklaanin jäsentä meni naimisiin niin syntyneen lapsen nimeksi tuli Pieni Kettu jonka jälkeen alkoi värijärjestys. Myöhemmin nimiin lisättiin välinimikkeet harja, juova, lumi, maa, hieta, aavikko, aro, savanni, ym. Esim. Mustan Ketun jälkeen tuli Pieni Juovakettu.


Kieli

Shiaukin kieli on isolaatti eli ei sukua millekkään muulle kielelle. Kielessä ei tunneta eräitä kirjaimia (b, f, ä ja ö, sekä suomalainen y) eikä niille ole omaa merkkiä. Kyläkuntien kieli eroaa jonkin verran toisistaan. Aakkoset eivät olleet eurooppalaisia vaan kirjoitettiin omilla merkeillään ja esim. ch, ng ja sh äänteille oli oma merkkinsä. Muutamia esimerkkejä on mm. a = c, e = =, k,q = /\, m = -. Pääasiassa viivat kuvasivat kielen tai huulten asentoa sekä äänen muotoja. Esim. x kirjaimeen sisältyi k ja s kirjainten merkit. Y lausuttiin j:ksi tai i:ksi esim. sanassa oyoay = ojoai.

Isä meidän shiaukiksi:

Meidän Isämme joka olet kaikkialla. Ajis Oka oche kak ioyoay.

Pyhä on Sinun nimesi. Unu Yos niam.

Tapahtukoon Sinun tahtosi - ei niin kuin me haluamme Kanghakiti Yos ohaks - ia kiyao aji yayahka

vaan niin kuin Sinä näet tarpeelliseksi. uk kiyao Yo hicha ohaks.

Auta meitä löytämään tänäkin päivänä ruokaa Uukie ajiaa yihai niktaja mosu

jottei meidän tarvitsisi kärsiä nälkää. yehia ajis maawaa.

Mutta jos katsot tarpeelliseksi - olkoon nälkä meille opetuksena. Uk chat Yo ohaks - kangkak maawa to aji chaunkoeng.

Siunaa vihollisiamme ja tee vahvoja heistä Nehi ajis wayaka, uyaka juta kong yehe

jottei meidän tarvitsisi hävetä jäätyämme tappiolle. yehia ajis yayahka kon lane lanu

Anna meidän elää jokainen päivä niin Gijaya ajis yea oyoay ani

ettei rukouksemme aamulla ole turhaa (tyhjää). (tarkoittaa että vain suu puhuu ja sydän on hiljaa) yehia ajis nano aana kak takeaa.

Eräitä sanoja joita ei tunneta:

valtio, sivistys, turvallisuus, koulu, urheilu, tylsä, raha, laitos, vanki, eläin, kesyttää, työ, työttömyys, pitkästyä, oikeasti, siivota, ulkoilla, kuntoilla, luonto, laite, kone, roska, romu, jäte, lukita, lukko, ehkä, vauva, kello ja kellon ajat, kostaa, rikas, köyhä, oikein, väärin, väärä, hullu, pakko, kuolla.


Klaanit

Lauma on hierarkisesti järjestäytynyt. Jos yksilö on mielestään väärällä hierarkian tasolla, hän stressaantuu. Ihmisen yhteiskunnissa tämä on jokapäiväinen ilmiö. Suurin nykyisistä ongelmista näyttääkin olevan virheellinen suuntautuneisuus tai totaalinen päämäärättömyys. Tyydyttämättä jäänyt pätemisen tarve vaurioittaa ihmisen itsetuntoa ja vaikuttaa seurausilmiönä myös ruumiiseen (esim. vatsahaava). Pienet yhteisöt on luonnollisesti helpompi järjestää sellaisiksi että kaikki sen jäsenet tuntevat olevansa omalla paikallaan. - eräs sosiaalitutkija -


Kansa jakautuu klaaneihin joista muodostuu 2 vastakkaisryhmää: maa (soturi, käärme, rotta, siiseli, sopuli, näätä, minkki, peura, naali, kettu, ahma, shakaali, hyeena, susi, gaselli, okapi, karhu, kiiski, kuha, hauki, lohi, harjus, mureena, taimen, hai) ja taivas (henki, sääski, korento, kolibri, timali, pääsky, kiuru, rastas, kiisla, haahka, koskelo, hanhi, kajava, tiira, lokki, kihu, teeri, naakka, harakka, varis, korppi, haikara, kurki, haukka, kotka). Klaaneilla oli rituaalisia tehtäviä. Osaksi jakautuminen oli perua länsimaisista luonne elementeistä (tuli-ilma ja maa-vesi).

Klaanit eli sukukunnat perustetiin länsivenäjällä viimeistään v. 2003 jotta sukuhistoria voitiin pitää paremmin jälkeläisten tiedossa. Tämä aiheutti sen että valta siirtyi kylän päälliköiltä klaanien päälliköille. Klaanilla ei ollut jäsenmääränsä perusteella enempää valtaa kuin muillakaan. Klaanien jako pääryhmiin: maahan ja taivaaseen on luultavasti lainausta osageilta ja aloite ilmeisesti tullut wakachakin kyläkunnalta. Myöhemmin tähän yhdistettiin länsimaisen horoskoopin elementit. Kahta samannimistä klaania ei yhdessä kylässä saanut olla ellei klaani kuulunut toiseen heimoon.

Tiedetään tapaus jolloin saman heimon kahden eri kylän väestö (joissa oli ollut käärmeklaani) oli muutanut uuteen kylään. Koska yhdessä kylässä ei saanut olla kahta samannimistä klaania samasta heimosta oli toinen käärmeklaaneista yksinkertaisesti muuttanut klaaninsa nimen arpomisen jälkeen peuraklaaniksi. Myöhemmin soturiseurojen nimet muutettiin klaaniensa mukaisiksi. Susiklaanin jäsen kuului siis susien soturiseuraan.

Shiaukit olivat moniavioisia (vaimoja sai pitää niin monta kun kykeni elättämään) ja eri heimoilla oli omat sääntönsä sen puoleen montako vaimoa mies sai omistaa voidakseen luoda oman klaanin. Tavallisesti siihen riitti 2-3. Klaanin nimikkeeseen riittäväksi väkimääräksi katsottiin 4 joista vähintään yhden oli oltava mies, sekä vähintään kahden oltava naisia joista vähintään toisella oli lapsi. Yleensä klaani nimettiin sen perustajan sukunimen mukaan (ilman väriskaalaa jos käytettiin kahta sukunimeä esim. kotkakettu, jos vain yhtä niin väriä sai käyttää esim. mustan haukan klaani) ja klaanien lukumäärä moninkertaistui melko lyhyessä ajassa.

Klaaniin sai liittyä melkein kuka vain (jos hänet hyväksyttiin) ja klaanin johtaja (klaanin arvostetuin mies ja/tai nainen) oli periaatteessa kylän päällikön veroisessa asemassa senkin puoleen että tämä sai sanoa mielipiteensä siitä lähtivätkö klaanin soturit sotaretkelle vai eivät. Pääosin veto oikeus tässä oli naisilla. Elleivät soturit totelleet saattoi päällikkö erota klaanista ja liittyä toiseen klaaniin. Klaanin avioliittosäännöt eivät eronneet heimon säännöistä.


Äänestys

Klaanin johtajien päätökset käsiteltiin ylipäälliköiden keskuudessa jotka olivat kuitenkin klaanin johtajia alempiarvoisia eikä heillä ollut oikeutta kumota klaanin päällikön päätöstä paitsi oikeus esittää mielipiteensä puolesta tai vastaan. Päätös vahvistetiin klaanin päälliköille jotka kertoivat sen klaanilleen jonka mielipide riippui siitä pitikö järjestää kansanäänestys vai ei. Jos piti niin klaanin päälliköt ilmoittivat tämän ylipäälliköille ja jakoivat äänestys laput. Jos taas ei pitänyt niin ylipäällikköjen vaikutusvalta lisääntyi näiden ehdotettua hyvät ratkaisut ongelmaan jotka eivät tarvinneet edes äänestystä. Jos ylipäällikkö sai ratkaistua 5-7 ongelmaa (tämä vaihteli heimojen kesken) ilman äänestystä niin tämä kohosi klaanipäälliköitä korkeammaksi eli varsinaiseksi ylipäälliköksi jonka puoleen käännyttiin ensisijaisesti ongelmatilanteissa.

Jos äänestys piti järjestää niin se vaikutti klaanin päälliköiden vaikutusvaltaan. Jos tulos oli 60-40 niin vähemmälle jääneet saattoivat muuttaa toiseen kylään kun taas 70-30 saattoi saada vähemmälle jääneet tyytymään enemmistön mielipiteeseen. Voiton saaneiden klaanin päälliköiden vaikutusvalta tällöin lisääntyi kun taas häviön kokeneilla se muiden klaanien mielestä väheni. Klaanin päällikkö joka hävisi tietyn määrän äänestyksiä (yleensä 4-5) saattoi menettää päällikkyytensä tai sitten tämä vaihtoi klaania. Ellei tämä suostunut eroamaan niin klaanin jäsenet liittyivät toiseen klaaniin ja klaani lopetettiin.


Yleneminen


Kun käytät valtaasi niin muista mikä valta Jumalalla on sinuun. - shamaanin viesti tulevalle päällikölle -


Tavallisesti henkilö yleni päällikön tai soturiseuransa johtajan kirjaamien ja perustelemien merkintöjen mukaan ja tunnustusta sai teoista - toimista, puheesta, harkintakyvystä ja viisaudesta. Jokaisella kyläläisellä oli kirja johon merkattiin saavutukset (muutamilla kyläheimoilla tätä kirjaa ei ollut esim. kahahkeilla). Tarvittaessa voitiin ylentää henkilö joka ylipäänsä katsottiin sopivaksi tarvittavaan tehtävään välittämättä siitä kuinka paljon hänellä oli merkintöjä tai ylennyksiä. Tuliset henkilöt pääsivät harvoin kylän päälliköiksi ja tämän takia kunnianhimoiset ja valtaa tavoittelevat henkilöt eivät olleet suosiossa.

Henkilön yleneminen saatettiin myös evätä vaikka tälle kirjattiinkin ylennykseen riittäviä merkintöjä. Yleensä joku jolla oli arvo johon toinen oli ylenemässä tuli kertomaan tälle tulevista velvollisuuksista.

10:llä plussalla sai arvomaininnan (kerralla voitiin myöntää enint. 5 plussaa). 5:llä arvomaininnalla sai kunniamaininnan (kerralla voitiin myöntää 1 arvomaininta) ja 3 kunniamainintaa riitti ylennykseen (kerralla voitiin myöntää 1 kunniamaininta).

Yhden plussan sai jokainen alle 10 vuotias syntymävuodenaikanaan osoituksena siitä että oli tehnyt paljon sen eteen että selviäisi hengissä seuraavaan kesään saakka. Yleensä 10:een ikävuoteen mennessä oli lapsi saavuttanut enemmän kuin 4 arvomainintaa joka antoi ymmärtää myös sen että henkilöä arvostettiin. Nimitys "päällikkö" on periaatteessa väärä sillä päälliköillä ei ollut ehdotonta sananvaltaa vaan he toimivat eräänlaisina neuvonantajina.

Yleensä henkilö yleni n. 2-3:n vuoden välein mutta jotkut saattoivat yletä vuoden välein joka tarkoitti sitä että he yleensä 20:n ikävuoden jälkeen saavuttivat ylipäällikkyyden (neuvonantajuuden) 3-5:ssä vuodessa. Arvomaininnan myöntäminen kerralla ei ollut kovin harvinaista mutta kunniamaininnan saamiseen kerralla tarvittiin jo melkoinen uroteko.


Poliisitoimi

Kun teemme jotain oikein niin sitä ei muista kukaan.

Kun teemme jotain väärin niin sen muistavat kaikki. - Pieni Kihu (shohari shiauk, varisklaani) -


Poliisit eivät saaneet olla klaaneille uskollisia vaan he toimivat koko kylän puolesta. Poliisien tehtävä oli pääosin kylän järjestyksenpito, rangaistusten toimeenpano ja kylän puolustus vihollisen hyökkäykseltä etenkin silloin kun muut soturit olivat sotaretkellä tai metsästämässä. Poliisit myös pääasiassa jakoivat saadut saaliit kyläläisille. Poliisit eivät ottaneet osaa sotaretkiin eikä näillä ollut erityisiä merkkejä.

Poliiseilla oli periaatteessa suurin valta ja he kulkivat vähintäänkin pareittain. Pääosin poliisit päättivät rangaistuksista mutta tähän vaikutti osaksi myös klaanin mielipide. Oman käden oikeutta, kostoja tai ylimielistä toimintaa ei sallittu ja ongelmista neuvoteltiin poliisipäällikön kanssa jolla ei kuitenkaan ollut ainoaa sananvaltaa päättää mitä tehtiin sillä hän toimi poliisien neuvonantajana ja tarvittaessa neuvotteli kylän tai klaanin päällikön kanssa. Poliisina saivat toimia klaanin arvostetuimmat miehet tai naiset ja klaanin päällikkö toimi poliisipäällikkönä ellei toisin määrätty. Klaani sai kieltäytyä poliisitoiminnasta jos halusi tai klaanilta voitiin kieltää poliisitoiminta.

Poliiseja oli oltava kylässä vähintään 6 ja heiltä odotettiin ehdotonta rehellisyyttä. Henkilö joka käytti poliisin toimivaltaa vain hyväkseen tehdäkseen asian jota muuten ei olisi saanut tehdä sai rangaistuksena merkinnän otsaansa tatuointina, menetti mahdollisuuden toimia poliisina, menetti arvonsa ja saattoi saada vielä selkäänsä. Poliisin tehtävät siirtyivät alkuaan n. puolen vuoden välein soturiseuralta toiselle kunnes kaikki oli käyty läpi ja kierto alkoi taas alusta jolloin soturiseurat pitivät juhlat missä jaettiin lahjoja ja samalla varmistettiin säännöt. Tämä luultavasti on perua lakotoilta. Myöhemmin klaanien perustamisen jälkeen tehtävät siirtyivät seuralta toiselle n. kuukauden välein joka ei kuitenkaan edellyttänyt juhlia. Pääasiassa vaihto tapahtui huomaamattomasti arpomalla sillä poliisit eivät ilmoittaneet siitä että heidän klaaninsa toimi poliisina. Näin ollen mahdollisten rikollistenkin oli vaikeampi toimia kun he eivät voineet olla varmoja siitä kuka oli poliisi ja kuka ei. Keneltäkään ei kielletty mahdollisten "rikosten" tutkimista vaikka henkilö ei kuulunutkaan seuraan joka toimi poliisina mutta poliisitoiminta oli heiltä kielletty.


Tee toisille niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän.

Älä aseta toisia alttiiksi sellaiselle mitä et valitsisi itsellesikin.

Älä tee muille sellaista mitä pidät vahingollisena itsellesi.

Asettaen itsensä toisen asemaan - kenenkään ei tulisi tappaa eikä johdattaa toisia tappamaan.

Älä vahingoita ketään jotta kukaan ei voisi vahingoittaa sinua.

Näe naapurisi onni omanasi ja hänen epäonnensa niin kuin se olisi sinun.

- koottuja ajatuksia rauhasta -


Väkiluku


Väkiluku ei ole ollut suuri - runsaimmillaankin alle 5000 ja pääosa väestön lisäyksestä on johtunut naisten ja lasten kaappauksista. Arvellaan että varsinainen väkiluku on ollut 1800 luvun keskivaiheillakin n. 1500-2000 ja loput ovat olleet muutamien vuosien sisällä vihollisheimosta kaapattuja naisia ja lapsia. Sodassa ei surmattu muita kun sotureita edes kostoksi vaan pyrittiin aina ottamaan vankeja. 1670 luvulta 1900 luvun alkuun perimä oli pääosin intiaasneista mutta venäjällä 1910-80 luvulla perimässä oli sekoitusta kiinalaisista ja venäjän alkuperäiskansoista. Shiaukeja ei luettu euroopan puolella enää intiaanirotuun vaan aasialaisiin - lähinnä venäjän ja kiinan alkuperäiskansoista polveutuneisiin sillä enää n. 10% omasi puhdasta intiaaniperimää.


1650 n. 150

1670 n. 300-500 (pääosa kaapattuja naisia ja lapsia)

1700 n. 1500-1700 ( " )

1730 n. 2000

1750 n. 3000

1800 n. 4000

1850-70 n. 4500

1880-90 n. 3000 (sotien jälkeen)

1900-10 n. 2000 ( " )

1930 n. 1200-1300 (näistä n. puolet aasialaisia)

1960 n. 500-700 (suurin osa polveutuu kiinalaisista ja venäjän alueen kansoista)

1980 n. 1500

1990 n. 2000

2000 n. 3500

2010 n. 5000 (lisäksi useita satoja ulkopuolisia mukaan liittyneitä)


Huom. Väkilukuun luetaan kaikki 15-60 vuotiaat, ja kaikki heimot paitsi xakoja, yksittäisten kylien tai heimojen väkiluku voi vaihdella suuresti vuoden sisällä ja siksi lasketaan yhteen koko liittokunnan väkimäärä.


Taide


Käsi kauniin tekee

silmä sitä katselee

suu hyvän sanan puhelee

ja mieli sitä muistelee. - Sananlasku vaatetuksen koreudesta -


Shiaukien tunnetuimmat vientiartikkelit ovat preeriatyyliset helmityöt. Useimmat shiaukeihin liittyneet ulkopuoliset ottivat asukseen pääosin preeriatyylisen intiaaniasun ilmeisesti päästäkseen eroon kaikesta teolliseen viittaavasta ja koristivat sen perinteisin helmikirjailuin. Värien suhteen on sääntöjä esim. etenkään punaista ja valkoista ei saa yhdistää eikä punaista ja mustaa. Kyläkunnat käyttivät värejä myös eri tavalla. Atakoran kyläkunnassa mustaa käytetään hieman enemmän kun muilla ja wakachakien keskuudessa tummansininen on paljon käytetty toisin kun varsinaisilla shiaukeilla joilla se oli perus sininen. Helmitöissä taustavärinä käytettiin yleensä valkoista tai vaalean sinistä. Keltaista ei käytetty suurina pintoina. Korvakorut ja kaulakorut olivat yleisiä muilla paitsi kahahkeilla ja ontageilla. Myös tatuointi oli yleistä (paitsi kahahkeilla) ja käsivarteen tehtävällä tatuoinnilla kerrottiin henkilön yhteiskunnallinen asema. Siitä selvisi mm. mitä luonnetta henkilö oli, oliko naimisissa, missä klaanissa oli, montako vaimoa, montako lasta, onko eronnut, arvo ym.


Uskonto


Te puhutte "uskomuslääkinnästä".

Mitä sijaa sanalla "uskomus" on siinä

että he todella paranevat?

Sehän on totista totta eikä "uskomusta". - Variskurki (atakora kylän shamaani) -


Uskonto oli sekoitus shamanismia ja astrologiaa ja jotkut klaanit oli jaettu tiettyihin elementteihin ja kiinalaisiin luonteisiin jotta riitoja voitaisi välttää tehokkaammin. Esim. kiinalaisissa elementeissä mm. tuli-vesi ja puu-metalli elementtien keskenäiset avioliitot oli kielletty. Shamaanin tehtävä oli samankaltainen kun siperiassa ja muuallakin maailmassa eli sairaan parantaminen pääosin luonnosta saatavien kasvien ja ainesosien avulla. Tarpeen vaatiessa shamaanin oli kyettävä käymään henkimaailmassa hankkimassa ohjeita tai mentävä hengessään potilaan ruumiin sisälle tuhoamaan taudin aiheuttaja. Ehkä parhaiten shamaanin tointa kuvaava kirja on "shamaanin tie" josta ilmenee mm. se miksei shamaani saanut pelätä periaatteessa mitään. Koska länsimaiset tiedeopit aiheuttivat kaupunkilaisten keskuudessa negatiivista käyttäytymistä shamanismia kohtaan tiedetään shamaanien kyvyistä varsin vähän ja ainoat todistajat ovat ne jotka ovat saaneet terveytensä takaisin shamaanin avulla.


Joskus huvittaa miten päälaelleen uskontoasiat ovat menneet.

Jos luuranko nousisi maasta kaupunkilaisten eteen

juoksisivat kaupunkilaiset karkuun.

Jos luuranko nousisi shiaukien eteen

juoksisi luuranko karkuun. - eräs kulttuuritutkija -

Lasi3
(ylhäällä kuva wakachakilinnoituksen timanttikäytäviltä, seinät ovat hiottua kristallilasia)


Historia


Shiaukien historian katsotaan alkaneen pohjois-amerikasta suurten järvien tienoilta kun majavasotaa paenneita heimoja vaelsi länteen 1650 luvulla. Sitä ei tiedetä mitkä näistä heimoista muodostivat shiaukien heimon tai liittokunnan. Irokeesien tuhottua huronit v. 1649 ja attiwendaronkien tuho v. 1650 johti heimojen joukkopakoon. Pääjoukko pakeni michiganin alueelle mutta pieni joukko (n. 150-200) erkani etelämmäs meskwakien luokse. Meskwakit kertovat että heidän naapureiksi liittyneellä pienellä kansalla oli oma kieli missä oli lainauksia muiden kansojen kielestä joten shiaukin kieli oli jo tällöin keksitty. Shiaukit kopioivat meskwakeilta kulttuuria pyrkien kuitenkin luomaan oman kulttuurin.

1671 Shiaukit eriytyvät meskwakeista.

1712-15 shiaukit sotivat meskwakeja vastaan ottawain ja wyandotien liittolaisina. Tässä vaiheessa shiaukit olivat eriytyneet muista heimoista niin että saattoivat kutsua itseään erilliseksi kansaksi. Suurin osa shiaukeista muuttaa etelämmäs kohti tasankoja.

1770 pawnee liitto muodostuu shiaukien osallistuessa liittokunnan suunnitteluun.

1840 shiaukit muuttavat etelä-dakotan rajoille, suhde pawneisiin vähenee, shiaukit tekevät rauhan lakotojen kanssa.

1850 shiaukit lopettavat suhteensa pawneiden kanssa ja liittoutuvat lakotojen kanssa, kyläkuntaliitto on laajimmillaan.

1873 shiaukeja alkaa muuttaa suurin joukoin luoteeseen, pääsyynä valkoiset.

1880 luvulla shiaukit vaeltavat länteen beringin salmen yli pohjois aasiaan, miekan käyttötaito opitaan, kaupanteon yhteydessä shiaukit saavat haltuunsa satoja miekkoja.

1900-1920 luvun alussa shiaukit tekevät kauppaa venäläisten kansojen kanssa ja tuliaseet alkavat yleistyä. Shiaukit vaeltavat keskisiperiaan.

1930-40 shiaukit käyvät kahakoita venäläisten kanssa näiden ammuttua sotureita turkisten takia, shiaukeja kerrotaan olleen jo länsivenäjällä mutta sodan takia siitä ei ole saatu varmuutta.

1960-80 luvulla shiaukeja muuttaa länsivenäjälle osan muuttaessa 1980 luvun lopulla itäsuomen alueelle, klaanijärjestelmää aletaan suunnitella.

1987-9 viranomaiset suhtautuivat shiaukeihin aliarvioiden ennenkun ensimmäiset virkamiehet pääsivät hengestään v. 1989. Tieto uudesta kansasta aiheutti mm. wannabe "intiaanien" ilmestymisen metsiin jotka sekoitettiin shiaukeihin mutta joka aiheutti myös sen että shiaukit saivat olla rauhassa kun näiden oletettiin tulevan metsistä pian pois "kunhan näille tulisi nälkä". Shiaukit eivät tunnustaneet wannabeja muuksi kun aktivisti järjestöksi ja 1990 luvulla shiaukit kertoivat tutkijoille tuhonneensa kahakassa wannabe joukon johtajan kuultuaan tämän metodeista. Mahdollisia kaapattuja jäseniä ei löydetty.

1990-1991 shiaukit vaeltavat rajan molemmin puolin metsästämässä joutuen kahnauksiin rajaviranomaisten kanssa, viranomaiset alkavat saada selkoa shiaukeihin liittyneiden lukumäärästä, klaanit alkavat järjestäytyä.

1996-7 shiaukit kahakoivat armeijan kanssa. Venäläiset välittävät rauhan shiaukien ja suomalaisten välille, shiaukeille annetaan lupa vaeltaa rajan yli metsästystarkoituksessa.

2000 luvulla shiaukit "häiriköivät" raja alueella siitäkin huolimatta että alueelle oli kutsuttu armeija kunnes kahakoiden myötä shiaukien alkaessa saada haltuunsa armeijan aseita teki hallitus venäjän kanssa lain joka määritteli osan venäjän puolista karjalaa "luonnontilassa asuvien ihmisten suojelualueeksi". Näin varmistettiin lupa shiaukeille elää perinteisellä tavalla. Tämä siksi jotta kahakointi saataisi loppumaan ja jotta voitaisi tutkia mitä vaikutusta ihmisen luonnonmukaisella elämäntavalla oli ympäristölle, terveydenhuollosta tehdään shiaukeille ilmaista. Shiaukit katsoivat sopimuksen olevan pysyvä kun taas hallitus piti sopimusta väliaikaisena nähdäkseen mitä tapahtui ja pääasiassa rauhoittaakseen alueen.

2003-5 shiaukit alkoivat levitä keskiseen suomeen mutta pääasialliset muuttajat olivat järjestäytymättömät kyläheimot, klaanijärjestelmä perustetaan "virallisesti" jotta sukuhaaroihin saataisi selvyyttä.

2008 lounais suomessa tehdään tihutöitä intiaaneihin viittaavalla nimellä ja shiaukit joutuvat jutussa välikäteen, hallitus saa vaatimuksia siirtää shiaukit venäjän puolelle.

2009 shiaukit kahakoivat keskenään missä uudistusmieliset ottavat yhteen vanhoillisten kanssa, kansaa jakaa kysymykset luonteenpiirteistä.

2010 shiaukeja muuttaa venäjän puolelle, osasyyksi sanotaan olleen edellisvuoden kahakka.

2011 kiawat eroavat xakia liitosta ja tekevät liiton chiwarain kanssa (chikia liitto), kyliä alkaa olla suurimpien klaanien omistuksessa, luotiaseet kerätään ja annetaan niille, jotka niitä osaavat käytää kunnolla.

2013 ratsastusjousiammunta leviää shiaukien keskuudesta julkisuuteen, shiaukit polttavat erään joensuulaisen juhlatalon, luultavasti viestinä kaupunkilaisvirkamiehille olla puuttumatta shiaukien asioihin (viitaten v. 2009 kahakkaan) 2014 shiaukit muuttavat venäjän armeijan avustamana etelä venäjän vuoristoon, mihin rakennetaan  nk. wakachakilinnoitus.

Temppelinseinää

(ylhäällä kuva wakachakilinnoituksen kultakäytävästä, lattia on lasia)


Wakachakilinnoitus

Linnoitus rakennettiin 2000 luvulla johonkin päin etelä venäjän vuoristoa, ja yksi linnoituksen puolutusmekanismeista oli "linnoitus linnoituksen sisällä", eli sen ylenpalttisesti koristeltu ulkonäkö, ja monitahoiset sisäalueet, joiden tarkoituksena oli hämätä hyökkääjää, ja saada linnoitukseen tulevat häkeltymään sen loistosta, vaikka kyseessä olivat suht halvat jäljitelmätuotteet.

Koristeiden avulla pystyttiin luomaan piilotettuja reittejä, joita normaalisti ei huomattu. Myös 3D tyyliin syvyysmaalatuilla lattioilla, joita voitiin asettaa haluttuun paikkaan, voitiin jäljitellä kuiluja ja käytäviä, joita ei ollut olemassa.


Sanottua

Mikseivät eläimet tarvitse uskontoa palvellakseen Jumalaa mutta ihminen tarvitsee uskonnon? - "Puhuu Hyvin" (shiaukeihin liittynyt mies) kulttuuritutkijalle -


Ihmiset haluavat aina kuulla totuuden. Se on heille annettukin - virallisessa muodossa ja siihen uskotaan. Mutta eräs professorikin sanoi: "Mikä totuus? On vain tulkintoja jotka ajan myötä muuttuvat". - Valkoinen Käärme (atahari atakora, kotkaklaani) -


Jos me kutsuisimme Jumalaa Allahiksi niin meitä kutsuttaisi muslimeiksi tai islamilaisiksi.

Jos kutsuisimme Häntä Tirawaksi niin meitä kutsuttaisi pakanoiksi tai luonnonuskontolaisiksi.

Jos taas Jehovaksi niin meitä kutsuttaisi lahkolaisiksi.

Jos Yuuksaachiksi "Suureksi Kaikkivaltiaksi" niin meitä kutsuttaisi taikauskoisiksi.

Jos me kutsuisimme Jumalaa Jumalaksi sen kansan kielellä jonka kanssa me sattumoisin olisimme tekemisissä niin meitä pidettäisi oikeauskoisina. - Naalikissa (ontage, kissaklaani) -


Kaupungissa taputetaan ilotulitukselle, muttei auringonnousulle. - Valkoinen Haukkasusi (shiauk) -


Länsimaissa tiedemiehen muste on pyhempää kuin marttyyrin veri! - Kotkahaikara (atakara atakora, varisklaani) -


Kuka teillä päättää siitä milloin kansan silmät suljetaan ja milloin ne avataan? - Naalisoturi (shiauk, haukkaklaani) -


Jokaista joka on valmis kuolemaan tai tuhoamaan Jumalan käskystä pidetään terroristina tai hulluna länsimaissa. Mikä Jumala on silloin teille? - Kettunaali (chiak chahi, peuraklaani) -


Jos "uskomuslääkintä" ja luonnon yrttien käyttö on "humpuukia" niin miten meidän esi-isämme olisivat selvinneet koko esi-historiallisen ajan taudeista ja muista ruumiin ongelmista jos he eivät olisi osanneet käyttää luonnon tarjoamia lääkekasveja ja perimiään hoitotapoja oikein? - Punainen Kotkakäärme (wakachakikylän shamaani) -


Me olemme nähneet jätevesien valuvan suoraan mereen ja piippujen tupruttavan ilmaan savua joka ei kelpaa hengitettäväksi ja koneiden kaatavan metsää suuriksi aukeiksi. Sellaista sanotaan "edistykseksi". Me sanoisimme sitä itsemurhaksi. Ja teollistunut ihminen väittää olevansa avaruuden viisain laji? Viisain missä asiassa? Viisain keksimään niin monia tapoja tuhota elämä? Onko se edes viisautta? - Pieni Käärmesusi (shohak shiauk, kilpikonnaklaani) -


Luulevatko kaupunkilaiset että heillä menee niin hyvin että kaikkien pitää omaksua heidän tapansa? - Keltainen Varishaukka (shiawak shiauk, kotkaklaani) -


Miten voi olla olemassa sellaista jolle ei ole olemassa vastakohtaa? Jumalallekin on olemassa vastakohta. Miten voi olla olemassa "sivistystä" jos ei ole "sivistymättömyyttä"? - Harmaa Peura (rawa kahahki, peuraklaani) -


Toisen kuolema on toisen elämä. Sen te olette unohtaneet. Älkää tuomitko Jumalan lakeja vääriksi vain jos ette voi ymmärtää niitä. - Keltainen Ahmavaris (shahari shiauk, korppiklaani) -


Kun katsoo länsimaista "hyvinvointi"yhteiskunnan menoa, niin ihmettelen, miten niin moni siellä valittaa ulkonäköään, mutta harva aivojaan. - Ahmakurki (yahi ietan, karhuklaani) -


Kun sota tulee, te ajattelette vain omaa etuanne. Teidän tuhoaseenne eivät tuhoa vain ihmisiä, vaan myös maata, ja niitä te ylpeillen näyttelette paraateissanne muka ihmisten turvallisuutta lisäävänä asiana. Onko se turvallisuutta, kun maa tuhotaan asuinkelvottomaksi? - Pieni Naaliahma (wakahaka wakachaki, korppiklaani) -


Eikö maan säilyminen ihmisille elinkelpoisena ole tärkeämpi, kuin yhden kansan etu? - Musta Ahmapeura (xirari xaka, peuraklaani) -


Tiedättekö että miljardi ihmistä kärsii ylipainosta ja ainakin 2 miljardia vääristä ruokatottumuksista ja 3 mrd kärsii nälästä samaan aikaan kun esim. suomessa kaupat heittivät pois ruokia miljoonia tonneja vuodessa? Kuinka ruoka voi olla maailmalle noin suuri ongelma? - Valkoinen Peurakarhu (kiawa, varisklaani) -


Kuinka usein te ajattelette Jumalaa ennemmin kuin rahaa? - Musta Kurkikäärme (xarari xaka, susiklaani) -


Onko kukaan miettinyt miksi pyritään kaikin tavoin pelastamaan eläimet sukupuutolta, ja yritetään parantaa niiden elinmahdollisuuksia samaan aikaan, kun ihmisten mahdollisuuksia elää lajilleen ominaisella tavalla huononnetaan? - Keltainen Kissahaukka (aniwa ietan, varisklaani) -


Maa on Jumalan. Ihminen ei omista mitään osaa maasta eikä kukaan voi myydä sellaista mitä ei omista. Vai olisiko oikein, jos tekisitte auton, ja lapsi tulisi ja sanoisi, että se on hänen? - Pieni Kihususi (mohari mohawa, kihuklaani) -


Joskus olen ollut tyytyväinen siihen että meillä on niin paha maine kannibaaleina ja sotureina. Muuten meidät olisi jo pyyhkäisty olemattomiin. - Harmaa Korppi (ontage, kettuklaani) -


Tietäkää tai älkää tietäkö, tai arvelkaa mikä on todennäköisin vaihtoehto, mutta älkää uskoko, sillä usko perustuu olettamukseen, joka on kaikkien mokien äiti. Suurempi kunnia Jumalalle on sanoa tietävänsä, että tämä on olemassa, kun vain että uskoo tähän. Jos kerskutte, niin älkää itsestänne kerskuko ettette jäisi toiseksi, sillä löytyy kyllä teitäkin parempia, joten kerskauksen kohteena olkoon aina Jumala. Älkää sanoko ketään muuta mestariksi tai parhaaksi kuin Jumalaa, koska mestaria ja parasta parempaa ei ole. - Valkoinen Kettukotka (shiauk shamaani) -

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.